Scroll Top

Lon 2 mảnh

Thông Số Lon 2 Mảnh
ĐƯỜNG KÍNH X CHIỀU CAO
DIAMETER X HEIGHT
DUNG TÍCH
CAPACITY
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
INTENTIONAL USAGE
CHẤT TRÁNG NGOÀI
OUTSIDE LACQUER
CHẤT TRÁNG TRONG
INSIDE LACQUER
Inches
mm
307 x 105 83 x 35.5 140g Cá ngừ ngâm dầu, muối, sốt cà chua

Cua, ghẹ ngâm dầu, muối

Pate

Fish in oil/brine/value added

Crab in oil/brine
Vàng/Xám/in
Gold/Clear lacquer/Printing
Aluminum organosol/NBPA organosol/PFAS
307 x 107 83 x 36 140g
307 x 108 83 x 38.2 160g
307 x 109 83 x 40 170g
307 x 111 83 x 43 175g
307 x 112 83 x 44.5 185g
307 x 113 83 x 46 185g