Scroll Top

Lon 2 mảnh

Thông Số Lon 2 Mảnh
ĐƯỜNG KÍNH X CHIỀU CAO
DUNG TÍCH
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
CHẤT TRÁNG NGOÀI
CHẤT TRÁNG TRONG
Inches
mm
307 x 103 83.5 x 30.5 120g

Cá ngừ ngâm dầu, muối, sốt cà chua Cua, ghẹ ngâm dầu, muối

 

Pate

Vàng/Xám/in Aluminum organosol/NBPA organosol/PFAS
307 x 103.5 83.5 x 33.5 120g
307 x 105 83.5 x 35.5 120g
307 x 107 83.5 x 36 140g
307 x 108 83.5 x 38.2 140g
307 x 109 83.5 x 40 160g
307 x 111 83.5 x 43 170g
307 x 112 83.5 x 44.5 185g
307 x 113 83.5 x 46 195g