Scroll Top

Lon 3 Mảnh

Thông Số Lon 3 Mảnh
ĐƯỜNG KÍNH X CHIỀU CAO
DUNG TÍCH
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG
CHẤT TRÁNG NGOÀI
CHẤT TRÁNG TRONG
Inches
mm
300 x 407 73 x 113 400g Nước cốt dừa, trái cây, cá mòi Vàng/Xám/in Gold/Clear/Aluminum organosol/NBPA organosol/PFAS
202 x 308 52 x 88 155g