Scroll Top

Lon 3 Mảnh

Thông Số Lon 3 Mảnh
ĐƯỜNG KÍNH X CHIỀU CAODIAMETER X HEIGHT
DUNG TÍCHCAPACITY
MỤC ĐÍCH SỬ DỤNGINTENTIONAL USAGE
CHẤT TRÁNG NGOÀIOUTSIDE LACQUER
CHẤT TRÁNG TRONGINSIDE LACQUER
Inches
mm
300 x 407 73 x 113 400g Nước cốt dừa, trái cây, cá mòiCoconut milk,
fruit, fish.
Vàng/Xám/inGold/Clear lacquer/Printing Gold/Clear/Aluminum organosol/NBPA organosol/PFAS
202 x 308 52 x 88 155g